LEGENDA WATU CEGER KARANGGAYAM KEBUMEN

LEGENDA WATU CEGER , WEWENGKON DESA KAJORAN KEC. KARANGGAYAM.

Wewengkon kecamatan Karanggayam mujudake wewengkon kang saperangan wujud pagununungan/-pareden, kalebu ing tlatah Kabupaten Kebumen sisih lor.

Ana ing Desa Kajoran ana sawijing carita kang gawe eram, yaiku dumadine watu kang diarani WATU CEGER’.

Caritane mangkene :

Nalika jaman samana ana ing dhusun Kewao, Desa Karanggayam durung ana gunung sing gedhe. Sahingga andadekake para dewa duwe krenteg kepiye carane bisane ana gunung gedhe bisa manggon ana padhukuhan kana. Suwening suwe para dewa nganakake parepatan, ngrembug bab anggone arep gawe gunung gedhe ana desa kana. Mupakating para dewa banjur sarujuk menawa dina iku uga arep dileksanakake anggone arep gawe gunung.

Wiwit saka watu-watu kang gedhe banget diangkut/ digawa dening para dewa mau. Kang gawe eram anggone nggawa watu-watu mau ora nggunakake piranti kang samestine nanging nggunakake kayu sing diarani kayu tepus. Kayu tepus iki wujude kayadene wit laos nanging kayu tepus kang digunakake dening para dewa mau kayu tepus kang ukurane gedhe.

Nalika para dewa lagi sengkut anggone nyambut gawe nggawa watu-watu gedhe mau, dumadakan padha sanalika kaget amarga ngepasi meh wektune gagatrahina kira-kira jam 3 isuk wis ana salah siji warga desa kang tangi lan makarya kaya biasane yakuwi nenun lawe/benang sing digawe saka kapas. Amarga para dewa mau wedi kadenangan warga sing wis tangi mau, mula anggone nyambut gawe ngangkuti watu-watu gedhe mau ora dibacutake maneh. Banjur ngumpulake piranti sing dianggo kanggo nyambut gawe mau dadi siji, lan bali menyang kahyangan dene watu gedhe sing lagi digawa lan mapan ana ing satengahnig kali di tinggal semprung ngono bae.

Lahan Tembakau di Kec. Karanggayam

Piranti utawa alat-alat sing bubar dianggo gawe gunung sadurunge para dewa lunga menyang kahyangan maneh dikumpulake lan disimpen ana ing sajroning watu kang mengkone diarani watu GEDHONG GEDHE lan watu gedhe kang ngetengger ana ing satengahing kali mau banjur diarani WATU CEGER/CENGGER.

Wong-wong desa ana kana ngarani watu ceger/cengger amarga watu mau, dumunung ana ing satengahing kali lan disangga watu cilik kang wujude memper kodhok sing lagi ndodhog. Erame maneh nalika katerajang banjir gedhe, watu cilik kang nyangga watu gedhe mau ora kegawa ilining banyu lan watu gedhe mau panggah NGECENGGER ana ing satengahing kali mau. NGECENGGER tegese bisa ngadeg sanajan mung disangga nganggo watu cilik. Suwening suwe wong-wong desa ana kana banjur ngarani watu mau WATU CEGER/CENGGER saka anggone panggah ngadeg mau..

Note: mohon ma’af buat warga Kajoran Karanggayam pada khususnya apa bila terdapat kekeliruan dan salah salah kata. Artikel ini di sadur dari blogspot.lokalkebumen.

Iklan

Minta saran dan komentarnya dong....

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s